Αρχαία Νεμέα, 27 Ιανουαρίου 2023

 

Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Ν.Α από τις αρχαιρεσίες της 15ης Ιανουαρίου 2023, συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση και εξέλεξαν ομόφωνα, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμίες.

Κατόπιν τούτου η σύνθεση του νέου συμβουλίου του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Κυριάκος Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Νάκης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Φενερλής Νικόλαος

Ταμίας Α: Φλέσσας Ιωάννης

Ταμίας Β: Ζάχος Πέτρος

Μέλος: Γάτσινος Άγγελος

Μέλος: Δόνας Μιχάλης

Μέλος: Ζώης Δημήτριος

Μέλος: Νικητάκος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                 Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Κυριάκος Σπυρίδων                                  Φενερλής Νικόλαος