Αυτό το video περιέχει στιγμιότυπα από τις ανασκαφές στη Νεμέα και από την αποκάλυψη του Σταδίου στο οποίο διεξάγονταν οι Νέμεοι Αγώνες. Στη συνέχεια αναφέρεται στην αναβίωση των αρχαίων αγώνων που γίνεται στον ίδιο τόπο και με τη μεγαλύτερη δυνατή προσήλωση στις αρχαίες πρακτικές. Το video καταλήγει με την πρόσκληση να νοιώσετε αρχαίος Έλληνας αθλητής, λαμβάνοντας μέρος στους σύγχρονους Νέμεους Αγώνες.