Ανασκαφές

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτής της ιστοσελίδας προέρχεται από τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Νεμέα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ μεταξύ των ετών 1971 έως 2004, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και με την άδεια και επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Διευθυντής αυτών των ανασκαφών ήταν ο Καθηγητής Στέφανος Μίλλερ, ο οποίος πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί.

Ανασκαφές γύρω από το Ιερό έγιναν το 1884 από ομάδα Γάλλων και επαναλήφθηκαν τα έτη 1924-1926, 1962 και 1964 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με εν μέρει χρηματοδότηση από το πανεπιστήμιο του Σιντσινάτι. Οι εργασίες του Μπέρκλεϊ χρηματοδοτήθηκαν με ιδιωτικές χορηγίες από τις Η.Π.Α., εκτός από εκείνες της αναστήλωσης του Ναού που ξεκίνησαν από τις Η.Π.Α. αλλά στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικές πηγές στην Ελλάδα. 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ιούλιος 1971 – Διορισμός Μίλλερ από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών ως Διευθυντή Ανασκαφών στη Νεμέα.

Μάιος-Ιούλιος 1973 – Αγορά του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης του σταδίου και του ιερού. Προκαταρκτικές εργασίες επί τόπου, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης γεωγραφικού συστήματος αναφοράς, εξαρτημένου από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού.

Απρίλιος-Ιούλιος 1974 – Πρώτη πλήρης περίοδος ανασκαφών με τέσσερα συνεργεία στο ιερό και ένα στο στάδιο.

19 Ιουλίου 1974 – Αποκάλυψη της γραμμής εκκίνησης του σταδίου σε βάθος 6.85 μέτρων κάτω από την τότε επιφάνεια του εδάφους.

Μάιος 1975 – Έναρξη κατασκευής του Μουσείου.

3 Μαΐου 1978 – Αποκάλυψη της θολωτής στοάς εισόδου στο στάδιο.

Ιούνιος-Ιούλιος 1979 – Αποκάλυψη του Ηρώου του Οφέλτη.

1980-1982 – Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης του ναού από τον Φ. Α. Κούπερ.

Απρίλιος 1983 – Έκθεση για το Ναό του Νεμείου Διός στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα.

28 Μαΐου 1984 – Παράδοση του Μουσείου.

6 Ιουλίου 1994 – Παράδοση του Σταδίου.

1η Ιουνίου 1996 – Πρώτη Σύγχρονη Νεμεάδα.

25 Ιουλίου 1999 – Εγκαινιασμός Αναστήλωσης του Ναού.

3 Ιουνίου 2000 – Δεύτερη Σύγχρονη Νεμεάδα.

Μάιος-Ιούλιος 2001 – Αποκάλυψη ιχνών του ιπποδρόμου.

3 Ιουλίου 2002 – Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναστήλωσης του Ναού του Νεμείου Διός.

31 Ιουλίου 2004 – Τρίτη Σύγχρονη Νεμεάδα.

31 Δεκεμβρίου 2004 – Συνταξιοδότηση Στέφανου Μίλλερ.

1η Ιουλίου 2005 – Η Κιμ Σέλτον αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Κέντρου Νεμέας.

21 Ιουνίου 2008 – Τέταρτη Σύγχρονη Νεμεάδα.

23 Ιουνίου 2012 – Πέμπτη Σύγχρονη Νεμεάδα.

2 Ιουνίου 2013 – Αφιέρωση του Κίονα του Οφέλτη στην Πλατεία Παπαλεξόπουλου (Δελτίο Τύπου #17).

15 Ιουνίου 2013 – Επίσημη ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της αναστήλωσης του Ναού του Διός.

23 Οκτωβρίου 2013 – Το στάδιο φιλοξενεί το παγκράτιο.

13 Ιουνίου 2014 – Επίσκεψη από ICOMOS.

11 Ιουνίου 2016 – Έκτη Σύγχρονη Νεμεάδα.

11 Αυγούστου 2021 – Άφησε την τελευταία του πνοή ο Καθηγητής Αρχαιολογίας Στέφανος Μιλλερ.

25 Ιουνίου 2022 – Έβδομη Σύχρονη Νεμεάδα.

Ο Ναός του Νεμείου Διός με δύο πρόσφατα επανατοποθετημένους κίονες, κατά την πανσέληνο της 24 Ιουλίου 2002.

Βιβλιογραφία

Νεμέα Ι = Birge, Darice E., Lynn H. Kraynak, and Stephen G. Miller, The Sacred Square, the Xenon, and the Bath (University of California Press 1992).

Νεμέα ΙΙ = Stephen G. Miller, The Early Hellenistic Stadium (UC Press 2001).

Νεμέα ΙΙΙ = Robert C. Knapp and John D. Mac Isaac, The Coins (UC Press 2005).

Νεμέα IV = Jorge J. Bravo III, The Shrine of Opheltes (UC Press 2018)

Στέφανος Γ. Μίλλερ, Νεμέα. Οδηγός Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου (Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα 2004) με βιβλιογραφία.