Αυτή είναι η Πολιτική Απορρήτου.

Ο Σύλλογος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων (εφεξής «ο Σ.Α.Ν.Α.») είναι αφοσιωμένος στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρέχουµε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (εφεξής «η Δήλωση»), προκειμένου να σας βοηθήσουµε να κατανοήσετε τον τρόπο µε τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που θα λάβουµε από εσάς.

Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων µας και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εµάς των προσωπικών σας πληροφοριών µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Σε περίπτωση που δεν συµφωνείτε µε την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να µην µας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ενσωµατώνεται και αποτελεί τµήµα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου εν γένει. Θα χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες σας µόνο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω. Ενδέχεται να ενηµερώνουµε κατά διαστήµατα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Συνιστούµε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση.

1. Ποιοι είμαστε
Το μη κερδοσκοπικό, αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων» (Σ.Α.Ν.Α.) και τον διακριτικό τίτλο «Τα Νέμεα» ιδρύθηκε το 1995, διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια τη σύγχρονη αναβίωση των Νεμέων Αγώνων στο στάδιο της Αρχαίας Νεμέας και εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Νεμέας του Δήμου Νεμέας του Νομού Κορινθίας, στις εγκαταστάσεις του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος. Επίσης, το 2017 συστάθηκε το Ίδρυμα Νεμέας (Nemea Foundation) με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και αποκλειστικός σκοπός του είναι η στήριξη των δράσεων του Σ.Α.Ν.Α.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
2.1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία μελών, δωρητών, δρομέων, εθελοντών, ιδρυμάτων, συλλόγων, σωματείων. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες όλων των παραπάνω και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας τους, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις δράσεις μας.
2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των παραπάνω και των προσώπων επικοινωνίας τους.
2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας όλων των παραπάνω, όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους ταχυδρομικά ή να τους αποστείλουμε υλικό/δημοσιεύσεις για την προώθηση των δράσεών μας.
2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας όλων των παραπάνω, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου τους ή των υπευθύνων επικοινωνίας τους, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις μας.
2.5. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας για τις δράσεις που διοργανώνουμε, όταν συνάπτουμε εμπορική σχέση συνεργασίας, κι όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τις ακόλουθες φόρμες: εγγραφής μέλους, εγγραφής δρομέα, εγγραφής εθελοντή και παραγγελίας του DVD με το ντοκιμαντέρ “Passage Into History”. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε με τρίτους, προκειμένου να προωθήσομε τις δράσεις του Σ.Α.Ν.Α. και ΜΟΝΟ εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έλθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, εφόσον το έχετε ζητήσει.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις δράσεις του Σ.Α.Ν.Α., εφόσον μας τα έχετε κοινοποιήσει με δική σας πρωτοβουλία.
5.2. Εφόσον προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς επικοινωνίας ή προώθησης των δράσεών μας, οφείλουμε να έχουμε πρώτα ζητήσει και λάβει τη συγκατάθεσή σας.
5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, και της συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό.
6.2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@nemeangames.org.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας
Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;
8.1. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και εφόσον δεν έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Ο Σ.Α.Ν.Α. θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Αυτό συμπεριλαμβάνει:
• Τους παρόχους υπηρεσιών μας που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
• Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: Ο Σ.Α.Ν.Α. ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία , τις δικαστικές αποφάσεις ή κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
• Έλεγχοι : γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.
8.2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Ν.Α.

9. Τα δικαιώματά σας
Έχετε γενικά τα παρακάτω δικαιώματα με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων:
• Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς
• Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή (υπό προϋποθέσεις) ή την περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
• Δικαίωμα να εναντιωθείτε σε επεξεργασία για λόγους δικού μας εννόμου συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος ή δημιουργίας προφίλ, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υφίστανται υποχρεωτικοί λόγοι, δικαιώματα και ελευθερίες που υπερισχύουν των συμφερόντων σας, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή ότι τέτοιου είδους επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς ισχυρισμού, υπεράσπισης ή άμυνας νομικών αξιώσεών μας
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
• Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
• Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο για σκοπούς προώθησης των δράσεων του Σ.Α.Ν.Α. και ΜΟΝΟ εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

11. Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
11.1 Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.
11.2 Cookies
Ο Σ.Α.Ν.Α. χρησιμοποιεί προαιρετικά cookies στον ιστότοπό του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούμε στα αρχεία του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απορρίψετε τα cookies μας, εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε το επιτρέπει, αλλά, σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα στοιχεία των ιστότοπων μας ενδεχομένως να μη λειτουργούν σωστά για εσάς. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να τοποθετούν cookies στον ιστότοπο μας.
11.2.1.Τα cookies υπόκεινται στη συγκατάθεσή σας
Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner, ζητώντας σας να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προαιρετικών cookies. Εάν δοθεί η συγκατάθεσή σας, θα θέσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας και το banner δεν θα ξαναεμφανιστεί όσο αυτό το cookie είναι ενεργό. Μετά τη λήξη περιόδου ζωής του cookie ή αν διαγράψετε ενεργά το cookie, το banner θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και θα σας ζητηθεί εκ νέου να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
11.2.2.Πώς να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies
Βεβαίως μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας χωρίς να εγκατασταθούν τα cookies. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να επηρεάσει αρνητικά τη χρηστικότητα του ιστοτόπου μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μη συμφωνήσετε με τη χρήση των προαιρετικών cookies χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή διαφωνίας που υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα.

12. Σύνδεσμοι.
Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους για δική σας ευκολία, αλλά δεν εξετάζουμε, δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων που διαχειρίζονται τρίτοι. Επιπλέον, αυτές οι αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν για ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε ευθύνη για την απόδοση των ιστότοπων που λειτουργούν από τρίτους ή για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί τους.

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας email στο info@nemeangames.org.

14. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 15 Νοεμβρίου 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας.