Ο Ηρακλής και το Λιοντάρι της Νεμέας

Ένας από τους πιο σεβάσμιους μύθους της αρχαίας Ελλάδας είναι ο πρώτος άθλος του Ηρακλή να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμέας. Το δέρμα αυτού του θηρίου ήταν αδιαπέραστο και ο Ηρακλής αναγκάστηκε να παλέψει μαζί του και τελικά να το πνίξει. Χρησιμοποιώντας τα νύχια του ίδιου του λιονταριού, κατάφερε να του αφαιρέσει τη λεοντή και τη φόρεσε σαν πανωφόρι.
Ο Ηρακλής και το Λιοντάρι της Νεμέας σε αττικό Μελανόμορφο αμφορέα του Ψίακος, περίπου 525 π.Χ.

Η Σαρκοφάγος του Αλεξάνδρου.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι Βασιλείς της Μακεδονίας, οι οποίοι αποδέχονταν αργειακή καταγωγή από τον Ηρακλή, απεικονίζονταν φορώντας την ίδια λεοντή, όπως ο Αλέξανδρος, που φαίνεται εδώ στην αποκαλούμενη Σαρκοφάγο του Αλεξάνδρου.