Την Παρασκευή 20-12-2013 και ώρα 18:30 συνήλθε στην 13η τακτική του συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου στα γραφεία του στην Αρχαία Νεμέα. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν:

1.     Επικύρωση πρακτικών της 12ης  τακτικής συνεδρίασης.

2.     Οικονομικός απολογισμός. Στο ταμείο του Συλλόγου υπάρχουν 9816,28 €.

3.     Ενημέρωση των μελών για την πορεία της ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

4.     Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού.

5.     Ανατύπωση 2000 τεμαχίων του τρίπτυχου για τον κίονα του Οφέλτη της πλατείας Παπαλεξόπουλου.

6.     Συζήτηση για τα θέματα της Τακτικής Συνέλευσης του Συλλόγου το Σάββατο 4-1-2014 ή σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 5-1-2014 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.

7.     Συζήτηση για υπογραφή σύμβασης με την κ. Παπανικολάου.

 

                                            Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματεύς

                                          Στέφανος Μίλλερ                                           Σπύρος Κυριάκος