Η πρώτη αλλαγή δεν θα γίνει αισθητή στους περισσότερους χρήστες, αλλά είναι η πιο κρίσιμη. Όταν δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα μας το 2011, χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla (έκδοση 1.5) με την πάροδο όμως του χρόνου κατέστησαν διαθέσιμες νέες εκδόσεις, που υπαγόρευσαν την ανάγκη αναβάθμιση για διάφορους λόγους, με κυριότερο εκείνον της ασφάλειας. Η εγκατάσταση του Joomla 3 έχει ήδη ολοκληρωθεί και μπορούμε να αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την οργάνωση και εμφάνιση της αρχικής σελίδας.  Η προηγούμενη είχε στην κορυφή της δέκα ετικέτες που δημιουργούσαν την αίσθηση της πολυπλοκότητας.  Προς αποφυγήν της, για παράδειγμα, «Η Συντήρηση», που αφορούσε τις εργασίες μας για την αποκατάσταση της θολωτής Εισόδου του Σταδίου θα μπορούσε εύλογα να αποτελεί υποκατηγορία της ετικέτας «Στάδιο». Με την ίδια λογική τα «Νέα» θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στην ετικέτα «Επικοινωνία» και τα «Ενθυμήματα» στην ετικέτα «Αναβίωση».

Επιπλέον, έχει εισαχθεί ένας χειρισμός που επιτρέπει στους επισκέπτες να επιλέγουν μεμονωμένες φωτογραφίες από την προβολή εικόνων στην κορυφή της σελίδας με τη χρήση ενός κουμπιού στη σειρά κάτω από τις εικόνες. Με τον τρόπο αυτό, δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να περιμένει την ολοκλήρωση όλου του κύκλου προβολών για να δει την επιθυμητή του εικόνα. Επιπλέον, ένα κλίκ πάνω σε μια εικόνα μπορεί να την «παγώσει» για λίγο, προκειμένου κάποιος να την προσέξει καλύτερα.

Η τρίτη αλλαγή είναι ότι η ιστοσελίδα έχει πλέον μορφή ποιοτικά προσλήψιμη από tablets και smartphones.

Ελπίζουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα κάνουν την ιστοσελίδα μας πιο εύχρηστη.

Σχόλια και προτάσεις είναι, φυσικά, καλοδεχούμενα.