Προς:  Τα Μέλη του Συλλόγου μας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Σας καλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014 στις 6 το απόγευμα στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Νεμέας, επί της Λεωφόρου Παπακωνσταντίνου.

Στην πιθανή περίπτωση (λόγω του ότι πολλά μέλη μένουν μακριά από τη Νεμέα) που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία του ενός τρίτου τουλάχιστον των ταμειακά  ενήμερων μελών1, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Κυριακή 5 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, στον ίδιο τόπο και χώρο.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Απολογισμός πεπραγμένων του 2013.

2.  Οικονομικός απολογισμός

3.  Προτάσεις και ιδέες μελών.

Μετά το τέλος της Συνέλευσης θα παρουσιάσουμε, σε ιδιωτική προβολή αποκλειστικά για τα μέλη μας, το ντοκυμαντέρ της IMAGINA “Passage into History” (Πέρασμα στην Ιστορία), με το ιστορικό της Πέμπτης Νεμεάδας.

 

                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                         Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

                        Στέφανος Μίλλερ                                                Σπύρος Κυριάκος

 


1 Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη που είναι «εντάξει οικονομικά», στο δε άρθρο 8 ορίζεται ειδικώς ότι τα μέλη «υποχρεούνται. . . να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους . . ». Έγκαιρες ετήσιες συνδρομές θεωρούνται αυτές που πληρώθηκαν εντός το πολύ δώδεκα μηνών πριν τη Γενική Συνέλευση, περιλαμβανομένης και της ημέρας διεξαγωγής της.