Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση ανακοινώνουμε ότι, μετά από μακρές διαβουλεύσεις μεταξύ της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας και του Συλλόγου μας για τις διάφορες απαραίτητες αδειοδοτήσεις, τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου άρχισαν πραγματικά οι εργασίες συντήρησης της στοάς.

Για να καταστεί αυτό εφικτό, έπρεπε προηγουμένως να επαναλειτουργήσει το αποστραγγιστικό σύστημα στο αποδυτήριο, ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση του συνεργείου της στοάς στο χώρο εργασίας του. Οι έντονες βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας είχαν δημιουργήσει αρκετές εστίες στάσιμου νερού και λάσπης στο διάδρομο κυκλοφορίας.

Άποψη του αποδυτηρίου από την κορυφή της στοάς στις 15 Οκτωβρίου. Στο απέναντι άνοιγμα του σκάμματος της ανασκαφής καταλήγει η ράμπα που έρχεται από την είσοδο.
Στην κατάληξη της ράμπας φαίνονται οι δυσχερείς συνθήκες βατότητας του μοναδικού δρόμου προς τη στοά.

Ευτυχώς, η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε δώσει από τις 13 Οκτωβρίου την άδεια να επισκευαστεί το αποστραγγιστικό σύστημα και καθώς στις 16 Οκτωβρίου η βροχή κόπασε, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα την επομένη ημέρα 17 του μηνός. Χάρη στη σκληρή εργασία του προσωπικού που αποτελούσαν οι εντόπιοι Αθανάσιος Ασήμης, Δημήτριος Καραΐσκος, Αθανάσιος Μαλακός και Ηλίας Σκάζας και με εργαλεία που μας δάνεισαν διάφοροι συντοπίτες, η κατάσταση διορθώθηκε καθώς τα κρισιμότερα σημεία του διαδρόμου προς τη στοά είχαν αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της ημέρας.

Απομάκρυνση νερού και λάσπης πριν αποκαλυφθεί το χαλίκι και ο αποστραγγιστικός αγωγός, στην αρχή της ράμπας εισόδου.
Αντικατάσταση του λασπωμένου χαλικιού με φρεσκοπλυμένο χαλίκι που επιτρέπει τη διήθηση του νερού προς τον αποστραγγιστικό αγωγό.
Εικόνα μετά την αποκατάσταση της αποστράγγισης στην είσοδο και τη διάστρωση νέου χαλικιού (με λευκό χρώμα).

Στη συνέχεια άρχισαν εργασίες στο δίκτυο αποστράγγισης που περνά στη θέση των εξωτερικών τοίχων του αποδυτηρίου, οι οποίες σήμερα έχουν ολοκληρωθεί. Το παλιό μικρόκοκκο χαλίκι που είχε γεμίσει λάσπες απομακρύνθηκε και αντικαταστάθηκε με χονδρόκοκκα σκύρα που προσέφερε απλόχερα ο Δήμος Νεμέας. Παρά τη δυσκολία διαχείρισης του νέου υλικού με το φτυάρι, το προσωπικό αποκατάστασης του αποστραγγιστικού συστήματος με την επιμονή του τα κατάφερε και οι αναμενόμενες βροχές δεν είναι επίφοβο να διαβρώσουν περισσότερο το δάπεδο του αποδυτηρίου και να εμποδίσουν την πρόσβαση του συνεργείου συντήρησης της στοάς σ’ αυτήν.

Η κατάσταση στο αποδυτήριο μετά την επισκευή του αποστραγγιστικού συστήματος.
Το συνεργείο αποστράγγισης, από αριστερά: Νίκος Παπαδόπουλος (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, υπεύθυνος για θέματα καθαρισμού και καλής διατήρησης του σταδίου), Αθανάσιος Ασήμης, Δημήτριος Καραΐσκος, Αθανάσιος Μαλακός και Ηλίας Σκάζας.

Το συνεργείο της στοάς διέθεσε την 17η Οκτωβρίου για τη μεταφορά υλικών και εξοπλισμού, και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου έπιασε κανονική δουλειά. Ο επιβλέπων μηχανικός Δρ. Κώστας Ζάμπας ήταν παρών για να υποδείξει τους δύο τύπους επισκευών.  Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Ιωάννα Δογάνη, με τη βοήθεια της συντηρήτριας Αμερίμνης Γαλανού και των τεχνιτών Δημήτρη Καρβέλα και Αλέξη Σαφλόκι, είχαν κάνει πολλές «ενέσεις» (εκχύσεις συγκολλητικών υλικών), αποκαθιστώντας τη συνοχή των λίθων όπου οι αποφλοιώσεις ήταν εκτετεμένες.

Ο Κώστας Ζάμπας εξηγεί τεχνικές καθαρισμού των λίθων στους Δημήτρη Καρβέλα (αριστερά) και Αλέξη Σαφλόκι.
Η Αμερίμνη Γαλανού (σε πρώτο πλάνο) μελετά σημειώσεις του Ζάμπα, ενώ η Ιωάννα Δρογκάνη (με τα κόκκινα μανίκια) προετοιμάζει την επιφάνεια ενός λίθου για ένεση.
Λεπτομέρεια λίθου με εκχύσεις ενέματος υδραυλικού ασβέστη.ανού (σε πρώτο πλάνο) μελετά σημειώσεις του Ζάμπα, ενώ η Ιωάννα Δρογκάνη (με τα κόκκινα μανίκια) προετοιμάζει την επιφάνεια ενός λίθου για ένεση.