Εκατό περίπου μέλη του Συλλόγου προσήλθαν τη 5/1/2013 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν για τον απολογισμό των πεπραγμένων και ειδικά για την επιτυχή έκβαση της Πέμπτης Σύγχρονης Νεμεάδας (για λεπτομέρειες, δείτε «Τα Νέα των Νεμέων» του 2012).

            Με απόφαση της ΓΣ, εισέρχονται στην Τιμητική Επιτροπή δύο νέα μέλη : Ο Ηλίας Κλής, προ πολλών ετών φίλος της Νεμέας, πρώην Πρέσβης της Ελλάδας σε Παρίσι και Μόσχα και ο Βασίλης Φουρλής, νέος Πρόεδρος του Σωματείου «Οφέλτης, ο Φίλος της Νεμέας». Και οι δύο παρουσιάζονται στα «Τα Νέα των Νεμέων» του 2012.

              Συζητήθηκαν ακόμα οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής της Έκτης Νεμεάδας και ελήφθη απόφαση να γίνει στις 10-12 Ιουνίου 2016. Επίσης ακούστηκαν διάφορες ιδέες-εισηγήσεις μελών για ενδιάμεσες δραστηριότητες τα επόμενα δύο χρόνια. Η ευθύνη επεξεργασίας αυτών των προτάσεων ανήκει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

             Το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία 2013 και 2014 αναδείχθηκε ομόφωνα με ψηφοφορία. Τα εκλεγέντα μέλη του είναι ίδια με εκείνα του απελθόντος ΔΣ, με μια μόνο αλλαγή: στη θέση του αποχωρήσαντος Κων/νου Νίτερου εκλέχθηκε ο Σπύρος Κυριάκος.

            Στο τέλος των εργασιών της ΓΣ και προ των αρχαιρεσιών προβλήθηκε μικρό διαφημιστικό για το ντοκιμαντέρ της IMAGINA «Πέρασμα στην Ιστορία».

             Στην πρώτη του συνεδρίαση στη 14 Ιανουαρίου, το νέου Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή των αξιωμάτων, η οποία παραμένει ίδια με τα δύο προηγούμενα χρόνια, με μόνη αλλαγή στη θέση του Γενικού Γραμματέα, για την οποία εκλέχθηκε ο Σπύρος Κυριάκος, με τεχνικό αρωγό το Νίκο Φενερλή.

             Κατανεμήθηκαν επίσης σε όλους συγκεκριμένες αρμοδιότητες και το ΔΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το απερχόμενο μέλος Ντίνο Νίτερο για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του και του προσέφερε αναμνηστικό κάδρο με το «Δρομέα των Νεμέων».

Μερικά από τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την π΄ρωτη συνεδρίασή του. Από αριστερά: Γιάννης Νάκης, Γιώργος Νικητάκος, Νίκος Παπαδόπουλος, Σπύρος Κυριάκος και Γιώργος Κωστούρος.
Ο Ντίνος Νίτερος παραλαμβάνει το «Δρομέα των Νεμέων» σε αναγνώριση των υπηρεσιών του στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.