Ανακοινώνεται ότι, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, χθες, Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, συνεδρίασαν τα εννέα (9) μέλη που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και προέβησαν στη σύσταση σώματος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Σπυρίδων Κυριάκος, Πρόεδρος
Μαρία Χρισταρά, Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Φενερλής, Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Φλέσσας, Ταμίας
Άγγελος Γάτσινος, Μέλος
Μιχαήλ Δόνας, Μέλος
Δημήτριος Ζώης, Μέλος
Ιωάννης Νάκης, Μέλος
Γεώργιος Νικητάκος, Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

Αργυρώ Κουρελή
Γεωργία Ρουμπέκα-Γεωργακοπούλου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                 Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Σπυρίδων Κυριάκος                                    Νικόλαος Φενερλής