Έλα και Τρέξε στη Νεμεάδα του 2020.

 

Πέρασμα στην Ιστορία

Παραγγελία DVD

 

Νέα των Νεμέων Αγώνων

 

Λένε για εμάς

 

facebook icon small

Κερκίδες

Πολύ λίγες λίθινες μόνιμες κερκίδες υπάρχουν, και αυτές σε δύο ή τρεις σειρές κατά μήκος της δυτικής πλευράς. Πιθανώς πρέπει να ερμηνευθούν ως τα καθίσματα των αθλητών και των προπονητών τους και/ή διακεκριμένων  επισκεπτών των αγώνων. Με άλλα λόγια, οι ακάλυπτες πλαγιές πρέπει να θεωρηθούν ως οι θέσεις παρακολούθησης (το θέατρον) των θεατών. Έτσι η εξέλιξη της Νεμέας τοποθετείται χρονικά μεταξύ του αρχαίου σταδίου της Ολυμπίας, που δεν είχε καθόλου κερκίδες και εκείνου της Επιδαύρου, που είχε εκτεταμένες μόνιμες μόνο σ’ ένα άκρο του σταδίου της. Τελικά, όλο το στάδιο πρέπει να διέθετε μόνιμες θέσεις κερκίδες, όπως και στους Δελφούς.

 

 

Judges area

 

Υπάρχει και άλλο σημείο με θέσεις στη Νεμέα. Αυτό μαρτυρείται από μια σειρά λίθων εσώτερα του αύλακα νερού της ανατολικής πλευράς του στίβου στο σημείο της ένδειξης απόστασης 100 ποδιών από τη βαλβίδα. Χάλκινα και σιδερένια καρφιά που βρέθηκαν πίσω από τους λίθους δείχνουν ότι υπήρχε μια ξύλινη εξέδρα πάνω σ’ αυτούς, που χρησίμευε ως θέση των κριτών. Το ελλανοδικείο (η έδρα των Κριτών) στην Ολυμπία καταλάμβανε μια ανάλογη θέση.

 

Judges wooden platform

 

Δεν είναι τυχαίο ότι τα νομίσματα που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του σταδίου εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένες κατά πόλη θέσεις, και ότι εκείνα του Άργους ήταν συγκεντρωμένα πίσω από την εξέδρα των κριτών. Έτσι φαίνεται ότι οι Αργείοι κριτές υποστηρίζονταν από «το κοινό τους». Στην άλλη πλευρά του στίβου, απέναντι των Αργείων, βρέθηκαν συγκεντρωμένα νομίσματα της Κορίνθου και δίπλα τους Σικυώνια νομίσματα, σε μεγαλύτερη απόσταση από τη βαλβίδα. Κοντά στων Αργείων βρέθηκαν νομίσματα των Κλεωναίων, γειτόνων και πολιτικών συμμάχων τους.